Á hậu Tú Anh khoe nhan sắc tuổi 20 của mình trong nắng thu Hà Nội. Tú Anh lên ngôi Á hậu năm 2012, khi cô tròn 19 tuổi.

tuanh

Á hậu Tú Anh khoe vẻ đẹp lung linh trong nắng thu Hà Nội
Á hậu Tú Anh khoe vẻ đẹp lung linh trong nắng thu Hà Nội
Á hậu Tú Anh khoe vẻ đẹp lung linh trong nắng thu Hà Nội
Á hậu Tú Anh khoe vẻ đẹp lung linh trong nắng thu Hà Nội
Á hậu Tú Anh khoe vẻ đẹp lung linh trong nắng thu Hà Nội
Á hậu Tú Anh khoe vẻ đẹp lung linh trong nắng thu Hà Nội
Á hậu Tú Anh khoe vẻ đẹp lung linh trong nắng thu Hà Nội
Á hậu Tú Anh khoe vẻ đẹp lung linh trong nắng thu Hà Nội
Á hậu Tú Anh khoe vẻ đẹp lung linh trong nắng thu Hà Nội

Á hậu Tú Anh khoe vẻ đẹp lung linh trong nắng thu Hà Nội